Сумський заклад загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради

Сумський заклад загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради для дітей, які потребують корекції розумового та фізичного розвитку створена рішенням виконавчого комітету Сумської міської Ради № 245 від 23.07.1992 р.

Директор - Слюсаренко Валентина Миколаївна

Заклад обслуговує жителів Сумської об’єднаної територіальної громади. Зарахування здобувачів освіти з інших громад відповідно до "Порядку зарахування". Ліцензований обсяг - 140 учнів. У школі навчається 107 учнів з 1 по 10 клас. Всі учні школи мають психоневрологічні захворювання. Є діти з епілепсією, дитячим церебральним паралічем, аутизмом, вадами мовленнєвої діяльності, хворобою Дауна, фенілкетонурією, порушеннями серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату. Зі 107 учнів – 94 дітей з інвалідністю, 2 дітей – напівсиріт, 1 дитина - чорнобилець, 3 дитина з малозабезпечених сімей, 8 дітей з багатодітних сімей, 5 дітей позбавлених батьківського піклування, 4 дитини учасників АТО, 1 дитина - внутрішньо переміщені особи.

У школі працює 38 педагогічних працівників: 27 вчителі, 9 вихователів групи продовженого дня, практичний психолог, соціальний педагог, педагог- організатор, інструктор ЛФК.

Пансіон у закладі відсутній (гуртожитка немає)

Головною метою школи є забезпечення соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації дітей, які потребують корекції розумового і фізичного розвитку, підготовка учнів до самостійного життя і праці на виробничих підприємствах, які не відносяться до системи соціального забезпечення та індивідуальної трудової діяльності.

Головними завданням навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян, які потребують корекції розумового розвитку , на спеціальну загальну освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; розвиток особистості розумово відсталого учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

У школі визначена українська мова навчання.

З метою створення належних умов для організації навчально-виховного процесу у школі обладнані класні кімнати і кабінети, у яких зосереджені навчальне обладнання, наочні та дидактичні посібники, матеріал для корекційно-розвиваючих занять, соціально-трудової реабілітації, технічні засоби навчання; обладнані майстерні з професійно-трудового навчання; функціонує теплиця, у якій проводяться навчальні заняття з трудового навчання та природознавства. Всі кімнати школи світлі, затишні, естетично оформлені, обладнані згідно програм. Безперешкодний доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до 1 поверху.

Перша половина дня присвячена навчальним заняттям, друга – корекційно-розвиваючим, виховним заняттям.

Здобування освіти у закладі проводиться на безоплатній основі. Учні забезпечуються триразовим безкоштовним харчуванням за рахунок місцевого бюджету: 1-4 класи - 50 грн., 5-10 класи - 60 грн.

Зарахування до закладу здійснюється за заявами батьків, або осіб які їх заміняють та відповідно "Порядку зарахування" з урахуванням рекомендацій інклюзивно-ресурсних центрів.

По закінченню навчання випускникам видається "Свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою" (F-70), або "Довідка про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою" (F-71). Випускники, які отримують свідоцтво можуть продовжити навчання у спеціальних групах закладів професійно-технічної освіти. Проводиться робота по працевлаштуванню випускників через центр зайнятості.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЮ ШКОЛУ Переглянути та завантажити>>>

СТАТУТ Сумський заклад загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради Переглянути та завантажити >>>

ВИПИСКА З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ Переглянути та завантажити >>>

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Сумський заклад загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради Переглянути та завантажити >>>

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ЇХ ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ДО ІНШОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Переглянути та завантажити >>>

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Переглянути та завантажити >>>

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ Переглянути та завантажити >>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ НА ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ (додаток 2, стрінка 14, № 140) Переглянути та завантажити >>>

ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ Переглянути та завантажити >>>

РЕЖИМ РОБОТИ СЗЗСО СШ СМР 2021-2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ Переглянути та завантажити >>>

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією та профспілковим комітетом Сумського закладу загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради на 2021 – 2023 роки Переглянути та завантажити >>>

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА Переглянути та завантажити >>>

ПЕРСПЕКТИВНЕ ЧОТИРЬОХТИЖНЕВЕ МЕНЮ на зимовий період 2021-2022 навчального року для учнів Сумського закладу загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради Переглянути та завантажити >>>

ШТАТНИЙ РОЗПИС Сумський заклад загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради Переглянути та завантажити >>>

Наказ про функціонування веб-сайту закладу Переглянути та завантажити >>>

ПОЛОЖЕННЯ про офіційний веб-сайт Сумського закладу загальної середньої освіти Сумської міської ради Переглянути та завантажити >>>

ПОЛОЖЕННЯ про офіційний веб-сайт СЗЗСО спецільна школа СМР Переглянути та завантажити >>>

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Переглянути та завантажити >>>


РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ЗА 2021 - 2022 н.р. Переглянути та завантажити >>>

Звіт керівника 2022