Сумський заклад загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради 

Виховна робота - Основні напрями роботи

Основні напрями виховної роботи

(Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей, МОН, молоді та спорту України, інститут спеціальної педагогіки НА ПН України ВГСПО «Національна асамблея інвалідів України, 2012);

ПРОГРАМА ДЛЯ 5-10 КЛАСІВ загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей укладач Висоцька Алла Михайлівна.

 

«Я» -розвиток і корекція особистості дитини, формування образу «Я»через когнітивний компонент, виховання культури поведінки

«Я і родина» - виховання особистості дитини як члена родини. виховання майбутнього сім‘янина, формування сімейно-трудової культури, уяви про етику сімейних взаємин

«Я і школа» - виховання особистості дитини як учня, члена шкільного колективу: учнівське самоврядування, мовленнєве спілкування, культура розумової праці і поведінки у класі, школі, суспільстві

«Я і довкілля» - розвиток уявлень про довкілля, природу,формування природовідповідної поведінки:екологічне виховання

«Я і соціум» - виховання особистості дитини як члена суспільства: морально – етичне виховання, формування навичок і звичок соціальної поведінки, відповідальності за власні дії та вчинки,правове виховання

«Я і Батьківщина» - виховання особистості дитини як громадянина держави: національно-патріотичне виховання .громадянське виховання

«Я і мистецтво» - виховання ціннісного ставлення до мистецтва: естетичне виховання

«Я і праця» - виховання ціннісного ставлення до праці:трудове виховання. моральна підготовка до майбутньої трудової діяльності