Сумський заклад загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради 

Виховна робота - Основні орієнтири виховання

Основні орієнтири виховання учнів

Наказ про організацію виховної роботи у 2023-2024 н.р. переглянути та завантажити >>>


Головною метою виховної роботи у закладі  є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України; формування покоління, здатного навчатися впродовж усього життя, створення і розвиток цінностей громадянського суспільства; соціалізація та інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у суспільство. У надскладних умовах воєнного стану цільовим напрямом виховного процесу в новій українській школі  є створення максимально можливих безпечних умов для кожної дитини, реалізація безпекової складової здоров’я особистості, забезпечення її фізичного, психічного, соціального та духовного благополуччя. Відповідно, основними завданнями виховної роботи з учнями є:

− надання здобувачам освіти базових знань з основ безпеки, формування поведінки, правильних безпекових дій в умовах воєнного стану, дотримання правил збереження свого та (оточуючих) здоров’я, життя у разі бойових дій;

− надання психологічної підтримки, забезпечення психолого педагогічного супроводу емоційно вразливих категорій осіб;

 − сприяння адаптації та емоційно-психологічної підтримки тимчасово внутрішньо переміщеним особам;

 − формування рис і якостей українця-переможця у війні Росії проти України: твердості духу й моральної стійкості, витримки, сили волі; протидії ворожій пропаганді, віри в перемогу; здатності та вмінь протистояти негативним емоціям, стресу, тривозі; співчуття, милосердя, взаємодопомоги, відчуття себе громадянином.

         У 2023-2024 навчальному році напрями й завдання виховної роботи в закладі загальної середньої освіти визначено нормативно-правовими документами:

− Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII; − Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», редакція від 01.01.2020 № 2671-VIII;

 − Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України проти булінгу (цькуванню)», редакція від 01.01.2020 № 2657-ІХ;

 − Закон України «Про протидію торгівлі людьми», редакція від 01.01.2020 № 2671-VІІІ;

 – Закон України «Про повну загальну середню освіту», редакція від 27.05.2022 № 2208-IХ;

 − Закон України «Про охорону дитинства», редакція від 08.06.2022 № 2267-ІХ;

− Указ Президента України від 25.05.2020 № 195/2020 «Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі»;

– Указ Президента України від 08.05.2023 № 226/2023 «Про День Європи»;

 − Конвенція ООН про права дитини (ратифіковано Постановою Верховної Ради України від 27.02.91 № 789-XII, редакція зі змінами від 20.11.2014, підстава 995-160;

− Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки»;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2023 № 269-р «Про затвердження плану заходів з відзначення подвигів ветеранів війни, проявлених під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, на період 2023-2026 років»;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 № 301-р «Про схвалення Концепції безпеки закладів освіти»;

− Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р);

– лист Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»; – лист Міністерства освіти і науки України від 10.03.2021 № 1/9-128 «Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків»;

− лист Міністерства освіти і науки України від 09.07.2021 № 4.5/1992-21 «Щодо відзначення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України»;

− лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2022 № 1/3485-22 «Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями закладів загальної середньої освіти з питань уникнення враження мінами та вибухонебезпечними предметами»;

 – лист Міністерства освіти і науки України від 30.05.2022 № 1/5735-22 «Про   запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»;       на виконання Програми МОН України «Виховна робота. 1-4 класи», «Виховна робота. 5-10 класи», заходів   комплексної програми «Правопорядок на 2022 – 2024 роки» СМР»,  листа КЗ Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 18.08.2023 №379/11-07 «Методичні рекомендації щодо організації виховного процесу у закладах загальної середньої освіти у 2023-2024 н.р.», Листа МОН від 03.08.2023 №1/11479-23 «Про методичні рекомендації» «Безпечне освітнє середовище: надання індивідуальної підтримки учням з особливими освітніми потребами під час підготовки до реагування на надзвичайні ситуації», постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року №673 «Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року», листа МОН№1/6267-22 від 10.06.2022 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України», листа МОН України від 26.08.2021 №1/9 – 423 «Про виконання вимог законодавства щодо захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі постраждали від жорстокого поводження» , з метою формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання, профілактики булінгу, кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин, протидії домашньому насильству, торгівлі людьми  , створення сприятливих умов для становлення та розвитку особистості дитини, формування її життєвих компетентностей,  на виконання  плану виховної роботи школи на 2023-2024 навчальний рік.