Сумський заклад загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради 

Виховна робота - Основні орієнтири виховання

Основні орієнтири виховання учнів

Наказ про організацію виховної роботи у 2022-23 н.р. переглянути та завантажити >>>


Керуючись у 2022-2023 навчальному році нормативно-правовою базою:

Конституцією України; Конвенцією про права дитини (ратифікована Постановою ВР від 27.02.91 № 789-XII); Законами України: «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII; «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ; «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3739-VI;Постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 року №932 «Про затвердження Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки»; Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 року №1233-Р «Про схвалення Концепції державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року»; «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» від 09.04.2015 № 314-VIII; «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» від 09.04.2015 № 315-VIII; «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII; Концепцією Нової української школи (2016); Глобальною програмою дій з освіти в інтересах сталого розвитку (ЮНЕСКО, 2014); Загальнодержавною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021р.»; на виконання Програми МОН України «Виховна робота. 1-4 класи», «Виховна робота. 5-10 класи», заходів міської комплексної програми «Правопорядок на 2019 – 2021 роки», заходів програми «Молодь міста Суми на 2019 – 2021 роки», листа МОН України №1/9 - 362 від 16.07.2021 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2022-2023 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року №673 «Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року», листа МОН України від 26.08.2021 №1/9 – 423 «Про виконання вимог законодавства щодо захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі постраждали від жорстокого поводження» , з метою формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок,національно-патріотичного виховання, профілактики булінгу, кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин, домашньому насильству, торгівлі людьми, створення сприятливих умов для становлення та розвитку особистості дитини, формування її життєвих компетентностей, на виконання плану виховної роботи школи на 2022-2023 навчальний рік, основними завданнями виховної діяльності в 2022-2023 навчальному році вважати принцип запобігання та реагування на насильство, жорстоке поводження та експлуатацію дітей; навчання дітей та дорослих безпечній взаємодії в освітньому процесі; здійснення просвітницької діяльності учасників освітнього процесу, направленої на запобігання булінгу та формування суспільної свідомості неприйняття булінгу в міжособистих стосунках; профілактику насильства, формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом; протидію торгівлі людьми; профілактику наркоманії та правопорушень, формування життєвих навичок, уміння протистояти ризикам та загрозам, пов’язаним із наркотиками, усунення або нейтралізацію факторів, що викликають вчинення неповнолітніми злочинів; підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, формування в них відповідального ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей; орієнтацію виховного процесу на загальнолюдські цінності, національно-патріотичне виховання, наскрізний підхід до виховання, педагогіку партнерства.