Сумський заклад загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради 

Виховна робота - Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Виховувати особистість неможливо без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через діяльність в органах учнівського самоврядування.

  Особливістю учнівського самоврядування у спеціальній школі є особистісно орієнтований підхід до учнів, що має своєю основою самобутність кожної людини, її неповторність, відособленість, цілісність. Перш за все, організація самоврядування у спеціальній школі залежить від багатьох індивідуальних особливостей учнівського колективу: психічних, нейродинамічних, вікових, статевих, характерологічних та інших. Тому, спираючись на знання індивідуальних особливостей дітей з особливими потребами, педагог-організатор намагається створити найсприятливіші умови для розвитку громадянської активності своїх вихованців відповідно до розв‘язання свого  проблемного питання на 2018-2025 н.р. «Розвиток і корекція навичок самоудосконалення, соціальної активності учнів спеціальної школи у процесі практичної громадської діяльності та учнівського самоврядування».

«Кожного школяра  необхідно включити в практичну діяльність колективу по мірі його можливостей», -  зазначає С.П. Миронова   

  Виховання особистості в колективі є  найкращою умовою для спілкування, діяльності, розвитку особистості аномальних учнів. Не слід нагадувати дітям про їх недоліки і прорахунки, зумовлені наслідками дефекту, підкреслювати їх неуспіх. А навпаки, необхідно стимулювати дитячий оптимізм і психічну активність.

   «Учнівське самоврядування – це складова частина виховного процесу школи, що проявляється в спеціально організованій діяльності учнів із забезпечення активної, побудованої на засадах виборності, самодіяльності, добровільності їх участі в організації управління власною діяльністю, розвиває організаторські здібності, почуття відповідальності, ініціативу, принциповість, заповзятість і є головною метою розвитку самостійності.», - пише в «Українському словнику» С. Гончаренко

  Мета учнівського самоврядування Сумської спеціальної школи – виховати свідомого, з активною життєвою позицією громадянина - патріота України. А одне з головних завдань учнівського самоврядування спеціальної школи – щоб дитина з особливими потребами розуміла та сприймала  не тільки особисте, а ще й громадське життя, вчилась самостійно і успішно вирішувати як щоденні завдання, так і життєві складні проблеми.

  Цілі шкільного самоврядування Сумської спеціальної школи:

1. Підготовка учнів, що потребують корекції розумового і фізичного розвитку до життя, адаптація їх до соціального середовища.

2. Розвиток організаторських, творчих здібностей учнів, виховання лідерських здібностей.

3. Формування в учнів культури інтелектуального і фізичного розвитку, поваги до людей праці, до майбутньої трудової діяльності.

4. Об'єднання учнів для добрих, корисних справ, спрямування їх на розвиток здібностей, збагачення загальнолюдської культури.

Не вести дітей за собою, а навпаки, навчити їх самостійно вести себе по життю 

Добрі та волонтерські справи учнівського колективу

Учнівське самоврядування